Türkçü Dergi Kavgamız’ın yayımlanmaya başlamasıyla birlikte dergi ekibine gerek şahsi konuşmalarda, gerekse yapılan okur toplantılarında kurumsal bir yapının eksikliği, bu yapının çevresinde faaliyet gösterilmesi istekleri doğrultusunda uzun süreli yapılan istişâreler sonucunda kurucu yedi üye tarafından 21 Ocak 2015 târihinde yapılan başvuruyla resmen kurulmuştur.

Derneğin kuruluşu ve kuruluşundan sonra yapılan, yapılacak faaliyetler de geleneği temsil eden aksakal Türkçüler’in tecrübeleri ve düşüncelerinden faydalanılarak; 1962-1973 yılları arasında faaliyette bulunan Türkçüler Derneği çalışma programı esas alınarak faaliyetler göstermektedir.

Derneğimizin şuanda yürüttüğü faaliyetler aşağıda üç başlık altında gösterilmiştir.

Derneğimizin amacını gerçekleştirmesine yönelik bilgili, donanımlı üyelere sahip olması; üyeler arasında el birliğiyle faaliyetlerin yapılması için dernek üyelerimize ve takipçilerimize düzenli olarak Türkçülük, Tarih, Edebiyat vb. konularda düzenli olarak kurslar gerçekleştirmekte. Kurs sonlarında, katılım belgesi verilmektedir.
Üyelerimiz, yöneticilerimiz ve takipçilerimizin katılımıyla her pazar günü 14.00 – 20.00 saatleri arasında dernek merkezimizde çeşitli konular üzerine sohbetlerimiz gerçekleştirilmektedir.
Araştırma Merkezimiz, kütüphaneler ve benzeri bilgi kaynaklarından Türkçülük ve Turancılık ile ilgili kitap, belge, gazete, dergi vb. materyalleri edinip; bunların tasnif edilmesi, dijital ortama aktarımı ve eğitim faaliyetlerinde kullanılması için çalışmaktadır.

Türkçüler Derneği

Türkçüler Derneği

Turan Derneği