Anma Günleri

Türklüğe ve Türkçülüğe hizmet etmiş kimselerin vefât yıldönümlerinde; kâbir ziyâreti ve konferanslarla anma etkinliklerimiz gerçekleştirilmektedir.

10 Kasım

Ulu Başbuğ Gâzi Mustafa Kemâl Atatürk’ün vefât yıl dönümünde anıyoruz.

11 Aralık

Bilge yolbaşçı Nihâl Atsız’ın vefât yıl dönümünde anıyoruz.

22 Şubat

Yolbaşçımız Nejdet Sançar’ı vefâtının yıl dönümünde anıyoruz.