Turan Araştırma Merkezi

Merkezimiz; Türklük, Türkçülük ve Tûrancılıkla ilgili kitap, dergi, gazete, broşür vb. materyalleri, kütüphane vb. bilgi kaynaklarından edinip dijital ortama aktarılmasını, eğitim faaliyetlerinde kullanılmasını; belgelerin tasnifini ve değerlendirmesini yapmaktadır.

DERGİ
KİTAP
GAZETE