Atsız Ata’yı kabri başında andık. Anma programımıza Erk Yurtsever, Yağmur Kayabek ve onlarca Türkçü katılmıştır. Program sırasında önce Serkan Akgöz daha sonra Erk Yurtsever, Atsız Ata hakkında birer konuşma gerçekleştirmiştir.