Konferanslar

Derneğimiz tarafından ayda bir kere olmak üzere ilmî, edebî ve siyasî konular üzerinde; hâkim kişilerin konuşmacı olarak katıldığı konferanslarımız yapılmaktadır. Konferans takvimimizi aşağıda görüntüleyebilirsiniz.

6 Eylül

Konu : Sivas Kongresi ve Önemi
Konuşmacı : ?
Saat : ?
Yer : ?

4 Ekim

Konu : Balkan Türk Cumhûriyeti ve Balkan Türkleri
Konuşmacı : ?
Saat : ?
Yer : ?

8 Kasım

Konu : ?
Konuşmacı : ?
Saat : ?
Yer : ?

13 Aralık

Konu : Onsuz 40. Yıl – Nihâl Atsız
Konuşmacı : ?
Saat : ?
Yer : ?

10 Ocak

Konu : Kâzım Karabekir Paşa
Konuşmacı : ?
Saat : ?
Yer : ?

7 Şubat

Konu : Medeni Kânun ve Türk Kadını
Konuşmacı : ?
Saat : ?
Yer : ?

6 Mart

Konu : ?
Konuşmacı : ?
Saat : ?
Yer : ?

10 Nisan

Konu : ?
Konuşmacı : ?
Saat : ?
Yer : ?

15 Mayıs

Konu : Çırağan Baskını ve Ali Suavî
Konuşmacı : ?
Saat : ?
Yer : ?