Türkçüler Derneği, Üsküdar Odası 1962

Türkçüler Derneği, Üsküdar Odası 1962

1 – Oğuzeli Turan Derneği, 1962 yılında İstanbul’da kurulan ve yurt çapında açtığı ocak ve odalar ile faaliyet gösteren Türkçüler Derneğinin devamı olarak kurulmuştur.

2 – Derneğimiz; AKANSEL Mustafa Hakkı, ARSAL Sadri Maksûdî, ATSIZ Nihâl, BARIMAN Nurullah, CANSEVER Hasan Ferit, CUMÂLIOĞLU Yakan, DÂRENDELİOĞLU İlhan, ERİŞ Muzaffer Adlî, ERSAVAŞ Fahri, GÖKYAY Orhan Şâik, HİSARCIKLILAR Fâzıl, İNAN Abdülkadir, KADIGİL Yusuf, KAYABEK Mustafa, NUR Rızâ, ORKUN Hüseyin Namık, ÖCAL Cemâl Oğuz, ÖZBEK Hamza Sa’di, SANÇAR Nejdet, SOFUOĞLU Zeki, TANYU Hikmet, TEVETOĞLU Fethi, TOGAN Zeki Velîdî, TÜMTÜRK İsmet Rasin, YOLALAN Mehmet İzzettin, YURTSEVER Erk gibi taviz vermemiş ve yıpranmamış Türkçü’lerin görüşlerini rehber edinmiş olup, onlar gibi taviz vermeden ve yıpranmadan büyük ve bengü amacı gerçekleştirmek için faaliyet gösterir.
3 – Derneğimiz; siyaseti bir “aldatmaca aracı” olarak görmektedir. Dolayısıyla Türkçülük, kişileri aldatacak bir yapıya sahip olamadığı için, siyasi herhangi bir konuyla da ilgilenmez.
4 – Derneğimiz; Türk tarihini süreklilik esasıyla ele almakta; ön-Türk, proto-Türk vb. uydurma ve hiçbir ilmî tarafı olmayan tezleri reddeder.
5 – Derneğimiz; Türkçülerin donanımlı kişiler olmalarını amaçlar. Bu nedenle okuma, araştırma ve eğitim faaliyetlerine önem verir, bu alanlarda faaliyetler gösterir.
6 – Derneğimiz; Türkler arasında ikilik çıkaracak olan her olaya karşıdır. Bir dini sahiplenip, diğerini öteleyenlerin, bir mezhebe mensub olup diğerlerini beğenmeyenlerin, bir futbol takımını sahiplenip diğerlerini küçümseyenlerin derneğimizde yeri yoktur.
7 – Derneğimiz; üyelerini Türkçü olarak tanımlar. Bunun dışında Türkçülük iddiâsında olup kendilerine farklı ünvanlar yakıştıranları Türk Töresi’nden yoksun, inançsız ve gereksiz kişiler olarak görür ve bünyesinden ıraklaştırır. Dolayısıyla Bengü Türk Kağanlığı amacının zedelenmemesi için gereken bütün tedbirleri tereddütsüz alır.
8 – Derneğimiz; kuruluşlarını Türkçü olarak tanımlayan başka dernek veya kuruluşlarla olacak her hangi bir sürtüşmenin iki taraf dışında Türkçülüğe zarar vereceğini bilir. Bu nedenle karşılıklı sürtüşmelerden uzak durur. Sürtüşmeler içerisinde yer alanların büyük amaca erişmekte ayak bağı olacaklarına inanır.
9 – Derneğimiz; ‘Türk’ sözünün yalnız Oğuz ellerinde yaşayanları değil, boy adı ne olursa olsun, yeryüzündeki bütün Türk ellerinde yaşayan Türk’leri kapsadığına inanır. O ellerde yaşayan Türk’ler de cinsiyet ayırımı gözetilmeden, doğuştan, Türk Ordu Bodunu’nunun tabii birer üyesidirler.
10 – Derneğimiz, yeryüzünde Türk dili konuşan ancak değişik adlarla anılıp, değişik coğrafyalarda yaşayan Türk boylarının konuştukları dil itibariyle sömürgeci dillerle kıyaslanmasına karşıdır. Sömürgeci dillerinin zamanla yok olacağı gerçeğinden hareketle Dernek, ayrılıklara rağmen aynı dili, Türkçe’yi konuşan kişilerin Dünya’nın en büyük dil imparatorluğunun ısı olduğuna inanır.

Türkçüler Derneği