Türkçüler Derneği, Eylül 1962 târihinde İstanbul merkezli kurulmuştur. Derneğin kurucu üyeleri Nihâl ATSIZ, Erk YURTSEVER, Fâik TAN, Mehmet İzzettin YOLALAN Muzaffer Adlî ERİŞ, Necâti Nâzım BOZKURT, Ismâil Hakkı GÖKHUN (Şaman), Fahri ERSAVAŞ ve İsmet Rasin TÜMTÜRK’ten oluşur.

Soldan Sağa; Erk YURTSEVER, Fâik TAN, Mehmet İzzettin YOLALAN, Muzaffer Adlî ERİŞ, ATSIZ, Necâti Nâzım BOZKURT, Ismâil Hakkı GÖKHUN (Şaman), Fahri ERSAVAŞ, İsmet Rasin TÜMTÜRK...

Soldan Sağa; Erk YURTSEVER, Fâik TAN, Mehmet İzzettin YOLALAN, Muzaffer Adlî ERİŞ, ATSIZ, Necâti Nâzım BOZKURT, Ismâil Hakkı GÖKHUN (Şaman), Fahri ERSAVAŞ, İsmet Rasin TÜMTÜRK…

Dernek o târihlerde çıkmakta olan Millî Yol dergisine gelen postalar ve Atsız başta olmak üzere diğer kurucu üyelere de gelen bir dernek çatısı altında çalışma talepleri doğrultusunda kurulma kararı almıştır. Millî Yol dergisi bu târihlerde, derneğin kurulacağını ve tüzük taslaklarını sayılarında neşredip, yurt genelindeki Türkçülere duyurmuştur.

Derneğin kuruluşunun hemen ardından Tarsus ve Kırşehir şubeleri açılmıştır. Hızla gelişen Türkçüler Derneği, yurt çapında ciddi bir şekilde yayılmış. Onlarca ocak ve odalarıyla faaliyet göstermiştir. Derneğin Kurucu başkanı olan Nihâl ATSIZ; derneğin 26 Nisan 1964 târihinde yapılan genel kurulunda görevini kardeşi Nejdet Sançar’a devretmiştir. Bu genel kurul sonrasında dernek merkezi Ankara’ya taşınmıştır.

Türkçüler Derneği, Merkez Yönetim Kurulu Raporu

Derneğin 30 Ağustos 1964’daki genel kurulu sonrasında adı “Türkiye Milliyetçiler Birliği” olarak değiştirilmiştir. Başkanlığına tekrar Nejdet Sançar seçilmiştir. 1967 târihinde genel başkanlığa, -1971 yılında dernekten ihraç edilecek olan- İsmail Hakkı Yılanlıoğlu getirilmiştir. 1968 yılında yapılan genel kurulla derneğin başkanlığına tekrâr Nihâl Atsız seçilmiştir. Derneğin adı Türkçüler Derneği olarak değiştirilmiş ve dernek genel merkezi İstanbul’a taşınmıştır. Derneğin 1971 yılında yapılan genel kurulunda başkanlığa Ahmet Kınık getirilmiş, bu genel kurulla birlikte yönetim kurulu ve denetçiler kurullarında genç Türkçüler’e yer verilmiştir. Bunun yanı sıra kıdemli Türkçüler, derneğin haysiyet kurulunda yer almıştır. Derneğin son genel kurulu 1972 târihinde yapılmıştır, bu genel kurulda genel başkanlığa Muzaffer Adlî Eriş seçilmiştir. Derneğin bu târihten sonraki faaliyetleri -Türkçü gözüken, sansarların yaptıkları kara progandalar nedeniyle- oldukça zayıflamıştır. Dernek, 1974 yılında faaliyete son vermiştir. Bu yıllarda Türkçüler Derneği onlarca etkinliği gerçekleştirmiş, yüzlerce Türkçüyü teşkilatlı mücâdeleye dâhil etmiştir.

Türkçüler Derneği’nin en aktif olarak faaliyet gösteren ocakları; Üsküdar, Ankara ve Adana’dır.

Oğuzeli Turan Derneği, Türkçüler Derneği’nin devamı olarak 21 Ocak 2015 târihinde İstanbul merkezli olarak kurulmuştur. Dernek kuruluşumuz Türkçüler Derneği’nin kurucu üyesi Erk YURTSEVER’in tecrübeleri, telkinleri doğrultusunda gerçekleştirilmiştir. Bütün Türkçüler’i, Türkçü geleneğin devâmı olan derneğimize üye olmaya ve mücâdele etmeye davet ediyoruz.

Türkçüler Derneği

Türkçüler Derneği