Üyelik

Dernek tüzüğümüzün 3. maddesinde belirtilen şartları yerine getiren herkes derneğimize üye olabilir.  Üyelik başvurusu için aşağıdaki başvuru dilekçesini eksiksiz doldurulması, ekleriyle birlikte merkezimize teslim edilmesi gereklidir. Yönetim kurulumuzun başvuruyu incelemesi ardından; herhangi bir aksi durum olmaması hâlinde derneğimize üyeliğiniz gerçekleşir. Üyeliğinizin kabûlünden sonra ilk cumartesi günü, başvuru yaptığınız şubede and içersiniz.

* Üyelik başvuru dilekçesi. (Fare imleciyle sağ basıp, hedefi farklı kaydet komutuyla bilgisayarınıza kayıt edebilirsiniz.)